Regulamin portalu www.KantoryKatowice.pl

Art. 1. Definicje
1.1. Portal – serwis internetowy www.KantoryKatowice.pl. Właścicielem Portalu jest jest MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK z siedzibą w Raciborzu, 47-400, przy ul. Plac Dworcowy 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000008752, NIP 6391001075, REGON: 272024107. Nazwa oraz treści Portalu podlegają ochronie prawnej.
1.2. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu, Telefonicznego Centrum Obsługi.
1.3. Zamówienie – wstępne zamówienie waluty poprzez formularz zgłoszeniowy.

Art. 2. Postanowienia ogólne
2.1. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu.
2.2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2.3. Wstępne zamówienie waluty jest informacją dla pracownika kantoru do chęci zamówienia waluty na podany adres i nie stanowi zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2.4. Kursy walut umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.

Art. 3. Zamówienie
3.1. Wstępne zamówienie można złożyć za pomocą dostępnego formularza w zakładce : "/waluta-do-domu.html".
3.2. Złożenie wstępnego Zamówienia jest równoznaczne z poświadczeniem, że Klient jest osobą pełnoletnią.

© 1989 - 2023 Kantor Grand Katowice